HÌNH THỨC THANH TOÁN:

» Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng.

» Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website

THỜI GIAN THỰC HIỆN:

» Lên giao diện Demo trong vòng: 10 – 15 ngày

» Tiến hành lập trình: 25 – 30 ngày

Lưu ý: Thời gian chỉ mang tính chất tham khảo, trong quá trình làm cần có sự thống nhất 2 bên để tiến độ Web sẽ sớm hoàn thành.

THỜI GIAN BẢO HÀNH:

» Bảo hành website vĩnh viễn trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại Eras Việt Nam

» Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.

» Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website.

BÀN GIAO WESITE:

» Website hoàn chỉnh theo mẫu

» Bản thiết kế website

» Admin quản trị website

» Thông tin hướng dẫn quản trị website

DATE: